Planleggingsdager 2020/2021

Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studietur eller annet nødvendig formål.

Barnehageåret 2019/2020 vil ha følgende planleggingsdager:

17. august 2020

18. august 2020

13. november 2020

6. april 2021

14. mai 2021

Planleggingsdagene har blitt godkjent av sittende SU 2020.