Planleggingsdager 2021/2022

Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene, så er barnehagen stengt. Personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

Barnehageåret 2021/2022 vil ha følgende planleggingsdager: 

16. august 2021

12. november 2021

3. januar 2022

19. april 2022

27. mai 2022