Endringer i vedtektene

Barnehagen har besluttet å gjøre endringer i vedtektene om ferieavvikling. Barnehagen holder sommerstengt i uke 28 og 29. se oppdaterte vedtekter