Nyhetsarkiv

  • Alle landets barnehager stenges

    Regjeringen og Helsedirektoratet har, som et ledd i å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset, vedtatt å stenge alle barnehager i hele landet. Dette omfatter også stenging av Kreativ barnehage. Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører.

  • Planleggingsdag 15.november

    Minner om at barnehagen er stengt 15.november grunnet planleggingsdag.

  • Planleggingsdager 2020/2021

    Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studietur eller annet nødvendig formål.