AU/SU

Hvert år velges et utvalg bestående av 5 foreldrerepresentanter (en fra hver avdeling) og 1 ansattrepresentant som sammen med barnehageleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har ulike verv, og fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldre. AU er med på å gjennomføre ulike arrangementer, hvor foreldre og søsken er invitert.

Årets AU/SU er:

Knøttene: Sigmund Rettedal (leder)

 

 

Toddlerne: Karina Sørnes (SU)

 

Trollingane: Justyna Checinska (nestleder)

 

Lompene: Siv Iren Helleland (SU)

 

Rollingane: Martha Helen Wathne (barnas verneombud)