Knøttene

Knøttene er en 0- 3 års avdeling med 9 barn og 3 voksne.

På Knøttene jobber:

Jenny: Pedagogisk leder i 100% stilling

Anna: Pedagog 2 i 100% stilling

Alicja: Fagarbeider i 80% stilling

Heidi: Pedagog 2 i 20% stilling

Iwona: pedagogisk medarbeider i 20% stilling

Valentina: pedagogisk medarbeider når Alicja er i studier