Her søker du om plass

Vil man søke om plass i Kreativ barnehage skjer dette i Sandnes kommunes oppvekst-portal for barnehage og SFO. Søkere blir tatt inn etter barnehagens vedtekter.

Tilvenning i barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.

Nyheter

Laster..