Lompene

Lompene er en 4-5 års avdeling med 24 barn og 5 voksne.

Ingve: Pedagogisk leder, 100% stilling

Liv Janne: Pedagog 2, 100% stilling 

Hamsa: Barne- og ungdomsarbeider, 100% stilling

Turid: Pedagogisk medarbeider, 100% stilling

Venke: støttepedagog: 80%