Vår visjon

1

Vi ønsker en barnehage der alle barn og voksne får blomstre i et kreativt og trygt miljø.

 

2

Vi ønsker at Bibelens budskap og verdier skal prege hverdagen og gi en god plattform for livet.

 

3

Vi ønsker en barnehage som gir alle barn gode utviklingsmuligheter, mestrings- og samspillsopplevelser.