Tilvenning i barnehagen

Å begynne i barnehagen er en stor omveltning i små barns liv. Fra å være hjemme med mor eller far, skal barnet nå bli kjent med nye omgivelser, nye omsorgspersoner, andre nye barn og nye rutiner.

For at barnet skal bli så trygg som mulig i denne store omveltningen praktiserer vi foreldreaktiv tilvenning (for de yngste barna, 0-3 årsavdeling). 
Det vil si at foreldrene bruker god tid i barnehagen den første uken. Det er foreldrene som har hovedansvaret for sitt barn de første dagene og som steller barnet, legger barnet, hjelper sitt barn under måltid, er tilgjengelig i leken og lignende.  
Etter hvert som barnet blir mer og mer kjent og tilknyttet sin primærkontakt/sekundære omsorgsperson, overtar han/hun gradvis disse oppgavene. På denne måten får barnet tid til å bli kjent i omgivelsene og med alle nye barn og voksne sammen med sin trygge base (mor/far).

Det vil variere hvor lang tid barn trenger på å bli trygge og tilvendt i barnehagen. Vi anbefaler at dere setter av 1 uke, men også er fleksible den neste uka.                                                                  

Dag 1 er sammen med mor eller far i 2-4 timer                                                                                                                                          

Dag 2 er sammen med mor eller far i ca. 4 timer                                                                                                              

Fra dag 3 kan foreldre og avdeling i samarbeid bli enige om hvordan resten av uka legges opp. Barnet bør ikke være lenger enn 4-6 timer om dagen den første uka.

0-3-åringer har ikke forutsetninger til å skjønne at foreldrene faktisk kommer tilbake for å hente dem, og da er det godt at dagene ikke blir for lange alene i starten.

I løpet av tilvenningsperioden vil dere få en grundig oppstartsamtale sammen med en av pedagogene på avdelingen. 

Trygghetssirkelen er en tilknytningsmodell som lærer oss å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre. Tilknytningspersonen skal fungere som en sikker havn, som blant annet betyr å ta imot barnet når det har behov for trøst og omsorg, og å være en trygg base for barnets utforsking, lek og læring.

I oppstartsamtalen vi skal ha i løpet av tilvenningsperioden vil vi snakke om trygghetssirkelen.