AU/SU

Samarbeidsutvalg SU og Arbeidsutvalg AU er viktige organ for samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem

Samarbeid mellom barnehagen og hjemmet er viktig, først og fremst det uformelle samarbeidet. Det formelle samarbeidet består at foreldreråd- som er hele foreldregruppen. Det velges en representant fra hver avdeling til et arbeidsutvalg, AU. Representantene fungerer som et bindeledd mellom barnehagen og foreldregruppen. Oppgavene i AU: leder, nestleder, barnas verneombud, 2 SU representanter. AU deltar også i praktiske oppgaver i løpet av året.
Barnehageloven pålegger barnehagene å opprette et Samarbeidsutvalg SU. I SU er det 2 representanter for foreldre, 2 for eier, 1 for de ansatte og barnehage-ledelsen sitter i SU. SU sine formelle oppgaver er å godkjenne årsplanen, planleggingsdager, vedtektsendringer og annet som er viktig for barnehagetilbudet, innholdet og barnehage-miljøet i barnehagen.

 

Årets AU/SU er:

Rollingane: Anette Høie (leder)


Trollingane: Reimalyne Remoquin Moland (Nestleder)

 

 

 

 

Toddlerne: Marit Abercrombie Westreng  (SU)

 

 

Lompene: Sigmund Rettedal (SU)

 Knøttene: Caroline Henriette Kvarme Larsen (Barnas verneombud)

 

 

 

 

Ansattrepresentant: Janne May Jansen