Planleggingsdager 2023 2024

Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene så er barnehagen stengt og personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

 

Mandag 14. august

Tirsdag 15.august

fredag 17. november

Tirsdag 2. april

Fredag 10.mai

 

Barnehagen er da stengt. 

t