Ansatte

Knøttene

Alicja Karpa

Stilling: Fagarbeider

Martine Skjeggestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Suzana Aarø Hals

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Anna Faszczowa

Stilling: Barnehagelærer

Lompene

Toril Larsen

Stilling: Støttepedagog

Regine Høines

Stilling: Fagarbeider

Sandra Keturakiene

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Else Solgård

Stilling: Barnehagelærer

Therese Berge

Stilling: Barnehagelærer

Ingve Bokn

Stilling: Pedagogisk leder

Rollingane

Evy Apeland

Stilling: Fagarbeider

Iwona Kusiewicz

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Turid Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Anja Haugen

Stilling: Barnehagelærer
977 55 030
anja.gran.haugen@lyse.net

Liv Janne Vik

Stilling: Pedagogisk leder

Toddlerne

Janne May Jansen

Stilling: Fagarbeider

Ingeborg Granan

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Angelica Stangeland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bente Hilleren

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Marion Ramsdal

Stilling: Pedagogisk leder

Trollingane

Suzana Aarø Hals

Stilling: Pedagogisk medarbeider

May Halsvik

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Helen Pettersen

Stilling: Barnehagelærer

Kristian Sagvaag

Stilling: Pedagogisk leder

Andre ansatte

Charlotte Egeli

Stilling: Kjøkkenassistent
915 37 998
charlotte-abba@hotmail.com

Kjøkkenmedarbeider

Reimalyne Moland

Stilling: Vikar

Monica Tangen Dysjaland

Stilling: Styrer
928 16 020
monica@kreativbarnehage.no

Lisbeth Aasen

Stilling: Daglig leder