Nyhetsarkiv

  • Planleggingsdager 2021/2022

    Årets sittende SU har godkjent planleggingsdagene for kommende barnehageår, så da kan de offentliggjøres. Vi minner om at på de 5 planleggingsdagene, så er barnehagen stengt. Personalet bruker dagene på kursing, planlegging, studiebesøk eller annet nødvendig formål.

  • Planleggingsdag 6. april

    Tirsdag 6. april er det planleggingsdag i barnehagen.

  • Planleggingsdager 2020/2021

    Vi har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Disse dagene er barnehagen stengt, og personalet bruker dagen på enten kursing, planlegging, studietur eller annet nødvendig formål.