Knøttene

Knøttene er en 0- 3 års avdeling med 9 barn og 3 voksne.

På Knøttene jobber:

Anna: Pedagogisk leder i 100% stilling

Alicja: Fagarbeider i 80% stilling

Martine: Pedagogisk medarbeider i 80% stilling

Suzana: Pedagogisk medarbeider i 40% stilling